Home > Voor scholen

Voor scholen

Soms kun je tijdelijke contracten helaas niet verlengen waar je dat wel graag zou willen. Soms zitten in de basis goede mensen te lang op een plek en verliezen ze motivatie en toewijding of passen ze niet meer goed in de veranderde cultuur van je school. Het kan ook zijn dat het schooltype niet goed bij iemand past. Er zijn bijvoorbeeld docenten die in het vmbo lesgeven maar misschien wel veel beter uit de verf zouden komen in een onderbouw havo of op een mbo, of andersom. Die voor het onderwijs geschikte mensen willen we natuurlijk ook behouden voor het onderwijs.

Inzetten op het behoud van kwaliteit

Behalve het onderwijstype zijn nog er nog andere factoren die maken dat iemand bij de ene school soms beter zou functioneren dan bij de andere. De ene cultuur is de andere niet. Waar op de ene school bijvoorbeeld gewerkt wordt met strikte protocollen en controle werkt de andere school met resultaatverantwoordelijke teams. De werkomgeving kan heel bepalend zijn voor hoe iemand functioneert. M/V Kwaliteit biedt een platform voor scholen en onderwijsprofessionals. 
Wij beoordelen de aanmeldingen van onderwijsprofessionals en aanvragen van scholen met onze deskundigheid en ervaring op het gebied van kennis van schoolsoorten, schoolculturen en mensen. Met deze site als platform kunnen we met elkaar mobiliteit inzetten om kwaliteit te behouden en te krijgen. Alleen mensen met kwaliteit en potentie plaatsen we op de aanbod-kaart. 

Aanbod kwaliteit in je regio in een oogopslag zichtbaar

Als we denken dat iemand geschikt is en kwaliteit kan leveren plaatsen we zijn/haar ID op de aanbod-kaart. Zoekende scholen kunnen zo per regio zien wat het aanbod van onderwijsprofessionals en potentials is. Als je als school een ID-kaart interessant vindt, kun je met M/V Kwaliteit contact opnemen. Je ontvangt dan de -nog steeds anonieme- cv. Als je daarna een gesprek wilt, krijg je de gegevens van de kandidaat om een afspraak te maken. Is er een match, dan volgt de procedure zoals je die gewend bent te volgen op je school. Je betaalt in dat geval een eenmalig bedrag van 450 euro aan M/V kwaliteit. 

Aanbod O(O)P Aanbod tijdelijk leiderschap

Wat anderen vinden